of 59250 LinkedIn

Nysingh advocaten-notarissen

De overheidssector zet je niet met één streep verf op het doek. Overheidsprojecten beperken zich zelden tot één rechtsgebied. De marktgroep Overheid van Nysingh bestaat uit een uitgebreid team van specialisten binnen alle rechtsgebieden die voor de overheid relevant zijn. Daardoor bekijken wij uw project ook van uit een andere invalshoek. Benaderbaar en laagdrempelig weten onze mensen de weg te vinden naar een integrale oplossing die van alle zijden belicht is. Daardoor weten we er meer van.


 • Maatstaf aansprakelijkheid wegbeheerder fietspad

  Reageer
  mr. B. Veldman (Brigitte)   Gerechtshof Den Haag 17 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1350 In dit arrest gaat het om de vraag of de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk is voor het letsel …
 • Onteigeningsverzoek GR gedeeltelijk afgewezen

  Reageer
  mr. J. de Roos (Jessica)   KB 5 maart 2016, nr. 2016000364 De Kroon heeft bij Koninklijk Besluit van 5 maart 2016, nr. 2016000364, het onteigeningsverzoek van de Gemeenschappelijke …
 • Gedoogplichten: vorderen belangen onteigening?

  Reageer
  mr. J. de Roos (Jessica)   Gerechtshof Amsterdam 8 maart 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:814  en Gerechtshof Amsterdam 26 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1624 Een voorwaarde voor het …
 • Onteigening ondanks overeenstemming

  Reageer
  mr. J. de Roos (Jessica)   KB 15 april 2016, nr. 2016000687 De Kroon heeft in het KB van 15 april 2016, nr. 2016000687, gronden ter onteigening aangewezen ten aanzien waarvan partijen al …
 • Omgevingswet dit voorjaar in Staatsblad

  Reageer
  mr. V.A. Textor (Vera)   De Omgevingswet is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. De publicatie van de aangenomen wet wordt naar verwachting in april of mei 2016 in het Staatsblad …
 • BTW over deskundigenkosten toch niet verrekenbaar

  Reageer
  mr. B.S. ten Kate (Bas)   Hoge Raad 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:531 In een arrest van 1 april 2016 ( ECLI:NL:HR:2016:531 ) oordeelt de Hoge Raad dat de BTW die een onteigende/ondernemer …
 • De plantoelichting heeft geen bindende kracht

  Reageer
  mr. M.J. Tunnissen (Mark)   ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:682 In deze uitspraak maakt de Afdeling andermaal duidelijk dat de toelichting van een bestemmingsplan weliswaar geen …

Contactgegevens

AfbeeldingNysingh advocaten-notarissen

 

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35 

www.nysingh.nl

Meest gelezen

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding