of 59221 LinkedIn

Nysingh advocaten-notarissen

De overheidssector zet je niet met één streep verf op het doek. Overheidsprojecten beperken zich zelden tot één rechtsgebied. De marktgroep Overheid van Nysingh bestaat uit een uitgebreid team van specialisten binnen alle rechtsgebieden die voor de overheid relevant zijn. Daardoor bekijken wij uw project ook van uit een andere invalshoek. Benaderbaar en laagdrempelig weten onze mensen de weg te vinden naar een integrale oplossing die van alle zijden belicht is. Daardoor weten we er meer van.


 • Afwijking van advies onrendabele top. Gerechtshof Den Haag kent een veel hogere vergoeding toe.

  Afwijking van advies onrendabele top

  Reageer
  Bas ten Kate   In zijn arrest van 25 juli 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag een veel hogere vergoeding toegekend wegens een onrendabele top dan door de rechtbankdeskundigen …
 • Ontwerp onteigeningsbesluit statusloos model?

  Reageer
  mr. J. de Roos (Jessica)   In het ontwerp onteigeningsbesluit wordt in beginsel niet uitdrukkelijk aandacht besteed aan individuele belanghebbenden. Tegen het ontwerpbesluit dat heeft …
 • Verruimde toepassing van het vertrouwensbeginsel?

  Reageer
  mr. M.R. Kruisselbrink (Matthias)   De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 19 juli 2017 een aardige uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel en de …
 • Verleggen kabels onteigening Blankenburgverbinding

  Reageer
  Carola van Andel In de Staatscourant van 11 juli 2017 is gepubliceerd het Koninklijk Besluit van 14 juni 2017 ( nr. 201700975 ) voor de onteigening ten behoeve van de Blankenburgverbinding.
 • De revival van de Wet voorkeursrecht gemeenten

  1 reactie
  mr. J. de Roos (Jessica)   Het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is weer in trek. Steeds vaker maakt de overheid weer gebruik van dit …
 • Onteigening voor ontgronding en rivierverruiming

  Reageer
  Carola van Andel   KB Maaspark Well : minnelijk overleg met ontgronder Onder meer komt de vraag aan bod namens wie de (externe) grondverwerver heeft onderhandeld, namens de gemeente of de …
 • Perikelen rondom de nabetalingsclausule

  Reageer
  Jessica de Roos   In de praktijk komen we het zo nu en dan tegen dat bij de aankoop van gronden een nabetalingsclausule wordt overeengekomen. Indien binnen het plangebied hogere prijzen …

Contactgegevens

AfbeeldingNysingh advocaten-notarissen

 

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35 

www.nysingh.nl

Meest gelezen

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding