of 59054 LinkedIn

NEVI

Het kennisnetwerk voor inkoop en aanbesteden.

Al 60 jaar zijn wij gegrepen door het inkoopvak. Wij geloven dat professioneel inkopen en aanbesteden Nederland verder helpt. Daarom investeren wij in mensen, in (wetenschappelijk) onderzoek en in praktisch toepasbare kennis. En willen wij (toekomstige) inkoopprofessionals en bestuurders in de publieke en private sector inspireren en ondersteunen. Relevant met impact. Dat is de ambitie die we hebben. Op kennis- en opinievlak bijdragen aan de professionaliteit van inkoop. Dat doen wij onder meer met erkende vakopleidingen, praktische trainingen, inspirerende congressen en netwerkbijeenkomsten.

 

nevi.nl/publiek


 • e-facturatie: hoe krijg je leveranciers mee?

  Reageer
  E-facturatie heeft de toekomst, zeker voor leveranciers van de Rijksoverheid. Die wil vanaf 2017 alleen nog maar e-facturen ontvangen. Maar hoe krijg je je leveranciers zover? Adviseur …
 • Lancering Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Gemeenten, scholen, het Rijk, aannemers ondersteunen deze richtlijn in hun gemeenschappelijke ambitie om de praktijk van het aanbesteden structureel te verbeteren.

  Richtlijn Gezonde Architectenselecties

  Reageer
  Architectenbranche werkt samen met opdrachtgevers aan het voorkomen van perverse prikkels. Op 23 november j.l. publiceerde de BNA de Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Doel van de richtlijn is …
 • Overheden scherpen eisen duurzaam inkopen aan

  Reageer
  Meer dan vijftig gemeenten, provincies en waterschappen en vijf ministeries maken vandaag nieuwe afspraken over duurzaam inkopen. Ze gaan scherpere eisen stellen aan hun inkoop van goederen en …
 • Inkoop ontwikkelt in rap tempo

  Reageer
  In de laatste 10 tot 20 jaar is Inkoop er enorm op vooruit gegaan. Er is niet één vak dat zo’n enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt”, aldus Arjan van Weele, professor …
 • NEVI opent de Amsterdamse beurs

  Reageer
  Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan heeft Erik de Bruine, algemeen directeur van NEVI, 1 december j.l. met de gebruikelijke gongslag de Amsterdamse beurs geopend. Zoals op RTLZ werd gezegd: …
 • Aanbesteden doe je zo. Nieuwe wetgeving, aanhoudende juridisering en veel voorbeelden van hoe het níét moet, maken het nodig het handboek te herschrijven.

  Aanbesteden doe je zo

  Reageer
  De auteurs van ‘Aanbesteden doe je zo’ hebben na zes jaar hun handboek bijgewerkt. Hard nodig, vonden ze zelf, door de nieuwe wetgeving, de aanhoudende …
 • Nationale Inkoopenquête. Het gaat goed met de inkoper. Gevraagd naar waar de kracht van de inkoper ligt, zetten de meesten respondenten, samenwerken op de eerste plaats

  Het gaat goed met de inkoper

  Reageer
  Dit jaar heeft NEVI voor de 2 e   keer de Nationale Inkoopenquête gehouden onder haar leden. 596 inkopers hebben de enquête online ingevuld. De positie van de inkoper op de …
 • Aanbestedingen en inkoop: wat is lokaal mogelijk?

  Reageer
  De oorzaken zijn heel divers, maar door de inkoop op een professionele manier te benaderen kom je al een heel eind. Het is daarom goed om hier als gemeente over na te denken. Onderstaand artikel van …
 • Wij pakken de circulaire inkoophandschoen graag op

  Reageer
  26 september j.l. in Trouw een interessante bijdrage van Boris van der Ham (voorzitter Vereniging Afvalbedrijven) over de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij het stimuleren van de …

Contactgegevens

NEVI

Aïdaschouw 5

2726 JZ Zoetermeer

Telefoon (088) 33 00 700

www.nevi.nl

info@nevi.nl

Meest gelezen

Opleiding Expert Publiek

Deze opleiding biedt verdieping van uw werk als inkoper binnen de (semi) publieke sector. Kernthema’s in deze opleiding zijn rechtmatigheid en doelmatigheid.

Lees meer

 

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze

♦ evenementen

♦ trainingen

♦ leergangen en

♦ netwerk evenementen

NEVI Nieuwsbrief