of 59232 LinkedIn

M&I/Partners

M&I/Partners begeleidt en adviseert haar klanten bij projecten op het snijvlak van management en ICT. Wij kiezen daarin voor opdrachten met maatschappelijke meerwaarde voor de publieke en semi-publieke sector.

M&I/Partners concentreert zich op de vertaling van de bedrijfsstrategie met behulp van ICT in al haar facetten, naar een effectieve en efficiënte uitvoering. Dit omvat zowel het richten en besturen (strategisch), het inrichten en implementeren (tactisch) en het beheren en exploiteren van ICT. Wij staan voor oplossings- en resultaatgericht adviseren.

 

M&I/Partners wordt gevraagd voor: 

Architectuur

Big Data

Decentralisaties

Governance

Kwaliteit (audits/reviews en softwarekwaliteit)

Regie

Samenwerking

Sourcing

Zaakgericht werken

 

www.mxi.nl


 • Serious Gaming brengt gemeentebesturen in gesprek. 'Hoe krijgen wij meerdere burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en managers van een aantal samenwerkende gemeenten constructief met elkaar in gesprek over gevoelige thema's binnen de Gemeenschappelijke Regeling?'

  Serious Gaming brengt gemeentebesturen in gesprek

  Reageer
  M&I/Partners staat regelmatig voor de uitdaging om bestuurders en managers op een veilige en constructieve manier met elkaar in gesprek te brengen, terwijl de thematiek vaak de nodige …
 • Ketenberichtenverkeer op orde. Administratieve lastenverlaging, overzicht over uitnutting sociaal domein, duidelijkheid in processen, taken en verantwoordelijkheden én verkrijgen van de accountantsverklaring

  Ketenberichtenverkeer op orde

  Reageer
  Gemeenten en zorgaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. De communicatie vindt steeds meer plaats via het gestandaardiseerde berichtenverkeer. Echter …
 • De decentralisaties komen op stoom. Veel partijen worstelen nog met de inrichting van hun administraties en ook het onderlinge berichtenverkeer komt maar moeizaam op gang.

  De decentralisaties komen op stoom

  Reageer
  Veel partijen worstelen nog met de inrichting van hun administraties en ook het onderlinge berichtenverkeer komt maar moeizaam op gang. Natuurlijk heeft zo’n ingrijpende stelselwijziging tijd …
 • Berichtenverkeer op orde. Een goede inrichting van het elektronische berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieders leidt tot inzicht in de uitgaven en voor een verlaging van de administratieve lasten.

  Berichtenverkeer op orde

  Reageer
  Een goede inrichting van het elektronische berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieders leidt tot inzicht in de uitgaven en voor een verlaging van de administratieve lasten.
 • Hoe overleef ik de decentralisaties? Standaardisatie van de gegevensuitwisseling: eenvoudiger en minder administratieve lasten!

  Hoe overleef ik de decentralisaties?

  Reageer
  Op 1 januari 2015 zijn de Wmo en de nieuwe Jeugdwet ingevoerd. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor belangrijke delen van de zorg en de ondersteuning aan burgers. De Wmo en Jeugdwet …
 • Van ruwe data naar oneindige mogelijkheden. Masterclass datamanagement: 16 november 2016 .

  Van ruwe data naar oneindige mogelijkheden

  Reageer
  Masterclass datamanagement: Akkadeemi organiseert 16 november 2016 de masterclass datamanagement 'Van ruwe data naar oneindige mogelijkheden', met data-inspirator en onze collega Alisa Westerhof!
 • Giant leap of small step voor de overheid? Op weg naar de CIO 3.0

  'Giant leap' of 'small step' voor de overheid?

  Reageer
  Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg bieden in het boek ‘CIO 3.0 - Het verschil maken bij digitale transformatie’ praktische handvatten om innovatie en transformatie vanuit een …
 • Veiligheid, natuurlijk. Maar hoe dan?

  Blog Reageer
  Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij wordt vaker dan me lief is gevraagd of ik ‘akkoord ga met de voorwaarden’. Als ik online iets bestel, als er een update nodig is van een …
 • Zelfsturing in de ondersteuning, maar hoe dan? Hoe richt je de samenwerking met de ondersteunende diensten in als een team zelfsturend wordt?

  Zelfsturing in de ondersteuning, maar hoe dan?

  Reageer
  Organisaties als Buurtzorg hebben veel publiciteit te danken aan zelfsturing, en in de praktijk loopt het werken met kleine teams met een grote mate van zelfstandigheid ook vaak goed. Het schrappen …

Contactgegevens

Bezoekadres

Sparrenheuvel 32

3708 JE Zeist

 

Postadres

Postbus 477

3700 AL Zeist

 

T (030) 2 270 500

E info@mxi.nl

I www.mxi.nl

Meest gelezen

Whitepapers

Bloggers