of 59232 LinkedIn

KplusV

De kijk op het functioneren van publieke organisaties kantelt. En dat heeft gevolgen voor hun rol. Overheden moeten slimmer, ondernemender en innovatiever aan de slag. Met meer eigen verantwoordelijkheid en initiatief voor burgers en bedrijven. Samenwerken met ketenpartners is daarbij het motto.

 

KplusV ondersteunt organisaties in hun veranderprocessen. Samen spannen we ons in voor een infrastructuur die maximaal maatschappelijk rendement oplevert. Waarom? Omdat we erin geloven dat in een goed functionerend publiek bestel alle inwoners tot hun recht komen. Al jarenlang werken we succesvol vanuit de ecosysteemgedachte en dat maakt ons een verbinder pur sang. We brengen partijen, mensen en mogelijkheden bij elkaar en smeden allianties. Onze kennis van onder andere de sociale en duurzame economie verenigen we met onze praktische ervaring om processen te verbeteren en veranderingen te verankeren. Zo denken we mee in toekomstvisies, strategieontwikkeling en beleids- en bestuurlijke vraagstukken.


 • Leerpunten uit rekenkameronderzoek VTH

  Reageer
  Met speciale aandacht voor beleid en kwaliteitsborging In meerdere gemeenten zijn de afgelopen jaren rekenkameronderzoeken uitgevoerd naar vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hierbij is …
 • Beheer buitenruimte: Gemeente Lochem kiest voor BBOOR

  Reageer
  Nieuw service- en participatiebedrijf in de buitenruimte Hoe combineer je kwalitatief goed beheer van de buitenruimte met doelen op het gebied van burgerparticipatie, arbeidsactivering en …
 • Slim en slagvaardig sturen door de raad

  Reageer
  Winst voor raadsleden én gemeenten Nu (intergemeentelijke) samenwerkingen aan de orde van de dag zijn, is ook de kaderstellende of sturende rol van de gemeenteraad onderwerp van gesprek. Hoe …
 • Versterken Crowdfunding & Informal Investing elkaar?

  Reageer
  KplusV onderzocht de synergie in opdracht van het ministerie van EZ Onderzoek naar de mogelijke synergie tussen crowdfunding en informal investing laat zien dat beide financieringsvormen elkaar …

Contactgegevens

KplusV

Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem

Postbus 60055, 6800 JB Arnhem

026-355 13 55

info@kplusv.nl

                      

Science Park 402, 1098 XH Amsterdam

Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam

020-669 90 66 

info@kplusv.nl

 

www.kplusv.nl

Meest gelezen

Nieuwsbrief

Afbeelding

 

Wil je op basis van je persoonlijke voorkeur onze nieuwste artikelen maandelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Whitepapers