of 59250 LinkedIn

JS Consultancy

Het managen van overheidsvraagstukken wordt met de tijd complexer.  Dit maakt dat de traditionele control (P&C) niet altijd meer toereikend is. Voor sturing en verantwoording is meer integrale verbinding binnen en buiten de organisatie noodzakelijk. Net als  meer adequate en flexibele controlarrangementen.

Professionals op vaste of tijdelijke basis

De  huidige ontwikkelingen en diens impact op control roepen steeds luider om ervaren controllers als verbindingsofficieren. Mensen met verfrissende competenties, met het vermogen om te inspireren en communiceren en met de kracht om van buiten naar binnen te werken. Onze professionals zijn die mensen en zij gaan graag voor u aan de slag, op vaste of tijdelijke basis.

 

Young professionals
JS Consultancy is marktleider op het gebied van werving en selectie, opleiding en detachering van young professionals bij gemeenten. Van de G4 tot kleinere en middelgrote gemeenten, provincies en waterschappen. Young professionals gaan aan de slag bij een overheidsorganisatie en krijgen tegelijkertijd een gedegen en innovatieve praktijkopleiding en coaching via onze Public Academy.

 

Over JS Consultancy
JS Consultancy levert al meer dan twintig jaar een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van overheids- en non-profitorganisaties én het ontwikkelen en bemiddelen van (young) professionals. Dit doen we met gespecialiseerde diensten op het gebied van interim, opleidingen en werving & selectie.

 

We ontwikkelen visie en vertalen die in een aanpak met praktische oplossingen. Zo werken we samen met u aan de realisatie van  uw (organisatie)doelstellingen.


 • De controller achter zijn bureau vandaan

  Reageer

  Van denken naar doen: ontdek de wereld en behoeften van het bestuur, de lijn en die van hun partners.

  Datum: 22 oktober
  Tijd: 14.30 – 17.00 uur
  Locatie: gemeente Valkenswaard

 • De rol van intuïtie in control

  1 reactie

  We hebben als controller geleerd “blind” te varen op de stuurindicatoren van de beschreven processen maar vertellen die ons de hele waarheid? Worden daarmee de juiste risico’s afgedekt? Of is er meer tussen hemel en aarde waar je op kan vertrouwen?

 • Drieluik: expertisetafels public business control

  Reageer

  De wereld, ook die  van het openbaar bestuur, is volop in verandering. De overheid legt een grotere verantwoordelijkheid bij maatschappelijke partners en inwoners. De noodzaak van samenwerking tussen overheden, maatschappelijke partners en bedrijfsleven neemt toe.

 • Eerste expertisetafel public business control ‘inspirerend’

  Eerste expertisetafel public business control ‘inspirerend’

  Reageer

  JS Consultancy organiseert regelmatig expertisetafels rondom thema’s die actueel zijn bij overheden. Zo organiseren we een drieluik van expertisetafels rond public business control, waarvan de eerste afgelopen vrijdag 18 september gehouden werd in Valkenswaard.

 • In 8 stappen naar public business control

  Reageer

  Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een sterke focus vanuit financial control niet meer volstaat.

 • Public Business Control

  Reageer

  Drieluik inspirerende expertisetafels

  Tijdens drie interactieve bijeenkomsten bespreken we de visie op business control, de impact op organisatie, afdeling en medewerkers en ten slotte wat de veranderopgave betekent voor processen en systemen. Kort gezegd: het waarom, wat en hoe van business control.

 • Omgaan met nieuwe regels?

  Reageer

  Ken elkaars perceptie

  Administratieve lasten drukken zwaar op de taak van de leraar. Ook gemeenten hebben regels in de diverse domeinen. Hoe ervaren uw toeleveranciers en partners deze regels?

  Het wil wat met het onderwijs. Hebben de scholen in het voortgezet onderwijs niet zoveel vertrouwen in de toepassing van de regels die ze met het basisonderwijs hebben afgesproken (zie mijn vorige blog), zorgt nu de inspectie wel weer voor ellende.

 • Ga aan de slag met junior Public Business Controllers!

  Reageer

  De finance & control-afdeling is van toegevoegde waarde als ze de relatie legt tussen de verschillende informatiestromen en kan adviseren over de gevolgen van de geschetste ontwikkelingen aan management en bestuur. Van de professionals op de afdeling vraagt dit een brede blik binnen en buiten de organisatie en een ruimere adviesrol. Het vraagt, kortom, om public business controllers. De behoefte aan deze specialisten wordt steeds groter, terwijl de steeds krappere arbeidsmarkt het lastig maakt om deze professionals met overheidservaring te vinden. Een Talentprogramma biedt uitkomst.

 • Expertisetafel Invoer Vennootschapsbelasting

  Reageer

  Gemeenten en andere overheden moeten vanaf 1 januari 2016 vennootschapsbelasting betalen over de winst uit ondernemingsactiviteiten. Een verandering met grote impact op de bedrijfsvoering. Om u te ondersteunen bij de voorbereiding hierop houdt JS Consultancy samen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp op 2 april een expertisetafel rond dit complexe onderwerp. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

 • In control binnen het sociaal domein

  Reageer

  Seminar ‘In control binnen het sociaal domein’

  Bouwen aan vertrouwen

  Hoe blijft u in control na alle ingrijpende stelselwijzigingen binnen het sociaal domein? Leer er alles over tijdens het tweedaagse seminar op 16 en 23 april 2015. In dit seminar staan zowel inhoud, proces als de relatie tussen netwerkpartners centraal.

Contactgegevens

Herrie Geuzendam

 

Alpha Tower, De Entree 19-21
1101 BH Amsterdam
Tel. 088 – 33 02 100

www.jsconsultancy.nl

Afbeelding   Afbeelding   Afbeelding

Meest gelezen

Agenda

Bekijk hier onze events en expertisebijeenkomsten.

Afbeelding