of 59250 LinkedIn

Fakton

#persoonlijk #transparant #inventief #doortastend

 

Fakton heeft zich in 35 jaar ontwikkeld tot een team van professionals voor financiële-, strategische en ontwikkelvraagstukken in het domein van ruimte en vastgoed.

Fakton. Real people. Financial strategies. Resilient places.

Welkom bij Fakton! Dit jaar vieren wij ons 35-jarig bestaan, met trots. Wij vertellen graag ons verhaal over Fakton, een verhaal dat als puzzelstukjes verspreid ligt over onze website. Al die verschillende onderdelen dragen bij aan wie wij zijn. Al 35 jaar lang begeven wij ons op een unieke route door de vastgoedwereld, die in 1981 werd ingezet door Wim Rust, de oprichter van Fakton. Door zijn originele kijk op ‘vastgoedrekenen’ bepaalde hij vanaf het begin Faktons DNA: vernieuwend, ongewoon, transparant, persoonlijk en disruptief avant la lettre. Wim liet zich leiden door de mensen en hun behoeften. Zo kwam de spaarhypotheek tot stand waarbij de komst van de computer het mogelijk maakte om perfect maatwerk te leveren voor iedere individuele cliënt. In 1983 werd de 1ste Spaarhypotheek gelanceerd door de Friesch-Groningse Hypotheekbank en sindsdien is Fakton niet meer weg te denken bij alle spelers uit de vastgoedwereld.

 

Fakton anno nu heeft nog steeds hetzelfde DNA-profiel, zij het dat hetgeen wij al 35 jaar doen, we telkens opnieuw uitvinden om te voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten. Fakton combineert strategisch vermogen, organisatiekracht en financiële inventiviteit om projecten en kapitaal bij elkaar te brengen in het domein van vastgoed. Dit uit zich onder andere in hoe wij onze verkoopgerichte dialoog insteken, de verkoop van gemeentelijke vastgoed begeleiden, de werkwijze bij de strategisch-organisatorische vraagstukken faciliteren en constant op zoek blijven naar inventieve financiële maatwerk constructies.

 

Onze missie is dat wij een beslissende bijdrage willen leveren aan het creëren van sociale en betaalbare stedelijke leefomgevingen en vitale vastgoedorganisaties.


 • Verrassend en uitdagend stuk nieuwe stad in de stad Den Haag. Life around the globe. Door gebiedsontwikkeling echt impact op de kwaliteit van leven van het gehele gebied.

  Verrassend en uitdagend stuk nieuwe stad in de stad Den Haag

  Reageer

  Life around the globe.

  Een nieuw leven naast het Hollands Spoor! De Belgische projectontwikkelaar LIFE heeft per 11 januari het gebouw The Globe en een ontwikkelplot aan de Waldorpstraat in Den Haag aangekocht van NS Stations.

 • Verkoop en ontwikkeling in dialoog - de feiten spreken voor zich

  Precies twee jaar geleden publiceerde ik op fakton.com een blog in twee delen over hoe eigenaren van te (her)ontwikkelen grond- en vastgoedposities waarde kunnen toevoegen aan hun projecten. Dit mede naar aanleiding van de eerste leerervaringen uit ‘ontwikkeltenders in dialoog’ in de stationsgebieden van Utrecht en Breda. Toen ging het nog om theorie, gestaafd met enkele praktijkvoorbeelden. Inmiddels heeft deze vorm van het in de markt zetten van binnenstedelijke ontwikkellocaties zichzelf veelvuldig bewezen en kunnen de feiten voor zich spreken.

 • Zes agendapunten voor een modern grondbeleid. Het uitstel van de Omgevingswet tot 2021 creëert tijd en ruimte om de regelgeving beter aan te laten sluiten op de behoefte van de praktijk

  Zes agendapunten voor een modern grondbeleid

  Reageer

  Er bestaat grote behoefte aan een modernisering van het grondbeleidsinstrumentarium. De cultuuromslag door de Omgevingswet én de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat veranderen de praktijk van gebiedsontwikkeling. Gezien de veranderende spelregels tussen belanghebbenden, hebben alle partijen in het veld behoefte aan slagvaardige grondbeleidsinstrumenten. We willen Kajsa Ollongren, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, daarom graag zes punten meegeven ten behoeve van een eigentijds grondbeleid. De minister kan deze punten betrekken bij de verwerking van de reacties op de concepttekst van de ‘Aanvullingwet grondeigendom Omgevingswet’. Het uitstel van de Omgevingswet tot 2021 creëert tijd en ruimte om de regelgeving beter aan te laten sluiten op de behoefte van de praktijk.

 • Duurzaamheid - van ambities naar échte impact. Het bewustzijn van onze ecologische situatie neemt toe

  Duurzaamheid - van ambities naar échte impact

  Reageer

  Het bewustzijn van onze ecologische situatie neemt toe.

  Het  besef van de urgentie van duurzaam handelen om de klimaatverandering tegen te gaan neemt toe. In Parijs is in 2015 door 195 landen een verdrag getekend om binnen de 2 graden opwarming van de aarde te blijven in 2030. Wetenschappers berekenen dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om onze CO2 terug te dringen voordat de mens niet meer kan ingrijpen, aldus klimaatjournalist Bernice Nootenboom. Ook in Nederland houdt het tegengaan van klimaatverandering de gemoederen bezig. In het nieuwe regeerakkoord, spreekt Rutte III sterke ambities op dit gebied uit en legt de lat hoger dan de toezegging die de EU gedaan heeft. Inzet is om niet 40, maar 49 procent reductie van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren in 2030.

 • Sociale woningbouw in faciliterend grondbeleid. Mogelijkheden om de toegenomen vraag naar betaalbare woningen op te vangen door middel van risicodragende gemeentelijke grondexploitaties is beperkt

  Sociale woningbouw in faciliterend grondbeleid

  1 reactie

  De woningmarkt lijkt definitief te zijn hersteld, wat in grote delen van het land zelfs tot scherpe prijsstijgingen leidt. Als gevolg hiervan is de betaalbaarheid van wonen steeds meer onder druk gekomen.

 • EXPO REAL 2017. Steeds meer vastgoedpartijen spreken een onderbuikgevoel uit dat de hele sterke en snelle groei, waar we nu in zitten, niet lang meer op deze manier doorgaat.

  EXPO REAL 2017

  Op de terugweg in het vliegtuig, na drie intensieve Expo-dagen, schrijf ik dit blog. Graag deel ik enkele indrukken met jullie van mijn bezoek aan de Expo Real 2017.

 • Met durfkapitaal de stad verdichten

  Reageer

  Het Rijk kiest met onder meer de Structuurvisie 2040 en Agenda Stad voor de steden, want dat zijn de drijvers van de economische groei. Gevolg is wel dat de bouwopgave in toenemende mate ín die steden moet plaatsvinden, dus moet er meer gebouwd worden in hoge dichtheden, in bestaand stedelijk gebied. Vaak vergt dit een dusdanige voorinvestering ‘tussen de kavels’, die noch gemeenten, noch ontwikkelaars direct kunnen opbrengen. Dat kan met geld dat er al ligt, stelt Erwin Daalhuisen in vakblad ROm. Geen subsidiegeld, maar revolverend durfkapitaal van het Rijk.

 • Gemeentelijk vastgoed in de verkoop: lessons learned

  Reageer

  Wouter Van Den Wildenberg, Fakton’s specialist in Gemeentelijk Vastgoed, zal op 2 november spreken over het belang van strategische portefeuillesturing. Inschrijven voor dit congres kan hier:

   

  Wat kunt u verwachten?

  Hoe verkoop je als gemeente je niet-strategisch of overtollig vastgoed? Welk verkoopkanaal kun je het beste gebruiken? Hoe doen andere gemeenten dat? Wat is het effect van een goede verkoopstrategie van gemeentelijk vastgoed? Wat zijn de lessons learned door andere gemeenten? U ontmoet deze middag informeel alle betrokkenen en deelt kennis met hen over de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

 • Resilient Cities

  Reageer

  Al 35 jaar verbindt Fakton publieke en private vastgoedpartijen met strategische-, ontwikkel- en investeringsvraagstukken in het domein van ruimte en vastgoed.

 • Adviesraad pleit voor modernisering grondbeleid. Acht aanbevelingen

  Adviesraad pleit voor modernisering grondbeleid

  Reageer

  Het kabinet werkt aan harmonisatie van de regelgeving voor grondbeleid in de Aanvullingswet grondeigendom. Deze wet is cruciaal voor een adequate aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de transformatie van stedelijke regio’s en krimpgebieden. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur pleit in zijn vandaag verschenen advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ voor modernisering van het grondbeleid en doet hiervoor acht aanbevelingen.

 • Het belang van een sterk middenhuur segment

  Reageer

  Fakton is al jaren partner van PROVADA en om die reden kunnen wij niet achterblijven op PROVADA FUTURE Take a seat. U kunt bij Robert van Ieperen aanschuiven om deel te nemen aan een interessante discussie over de toekomst van onze sector.

   

  Jimmy Kools zal dit jaar voor de tweede keer het traditionele Financieringsdebat leiden en daarnaast ook het debat over het middenhuur segment.

 • Toekomstbestendig Gemeentelijk Vastgoedmanagement

  Reageer
  Op de gemeentelijke vastgoedportefeuille komen grote uitdagingen af, zoals het versneld verduurzamen van de gemeentelijke portefeuille, verkoop van grote delen van de portefeuille en de impact van de technologische ontwikkelingen.
 • Mobiliteit en Immobiliteit

  Reageer

  Fakton is al jaren partner van PROVADA en om die reden kunnen wij niet achterblijven op PROVADA FUTURE Take a seat. U kunt bij Robert van Ieperen aanschuiven om deel te nemen aan een interessante discussie over de toekomst van onze sector.

 • Vergroot het innovatievermogen van je organisatie

  Reageer

  Fakton is al jaren partner van PROVADA en om die reden kunnen wij niet achterblijven op PROVADA FUTURE Take a seat. U kunt bij Oscar van Opstal aanschuiven om deel te nemen aan een interessante discussie over de toekomst van onze sector.

 • Kansen en bedreigingen van het nieuwe erfpachtstelsel Amsterdam. Wat zijn de gevolgen van de overstapregeling voor individuele woningeigenaren, beleggers in huurwoningen en de sector commercieel vastgoed?

  Het nieuwe erfpachtstelsel Amsterdam

  Reageer

  Effecten op waardering en financiering.

  Het College van VVD, D66 en SP in de gemeente Amsterdam wil nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 het erfpachtstelsel hervormen. De eeuwigdurende erfpacht voor nieuwe gronduitgiften werd in de zomer van 2016 al zonder veel discussie ingevoerd. Anders is dat met de overstapregeling voor bestaande erfpachters. Daarvan werden de voorstellen begin januari vrijgegeven voor inspraak. Dat leidde tot een heftig debat in de politiek, in de vastgoedwereld en onder de Amsterdamse erfpachter. Na enkele weken besloot wethouder Eric van der Burg de voorstellen terug te nemen en sindsdien wordt nagedacht over aanpassingen.

 • De Omgevingswet als ‘trigger’ voor innovatie. Minder regels en meer ruimte voor gewenste initiatieven. Dit gaat over een nieuwe manier van kijken, denken, doen en organiseren. Het wordt écht anders.

  De Omgevingswet als ‘trigger’ voor innovatie

  Reageer

  Het klinkt paradoxaal: een wet die leidt tot innovatie. Toch is dit zo. De invoering van de Omgevingswet zorgt ervoor dat het werkveld van de fysieke leefomgeving ingrijpend verandert. Minder regels en meer ruimte voor gewenste initiatieven. Dit  gaat over een nieuwe manier van kijken, denken, doen en organiseren. Het wordt écht anders. En niemand weet nog hoe…precies.

 • 10 Take aways van MIPIM, de grootste internationale vastgoedbeurs van Europa

  Tien speerpunten n.a.v. de grootste internationale vastgoedbeurs van Europa

  Reageer

  MIPIM 2017: Coalition of optimism and pessimism.

  Met het gevoel van “uncertain uncertainties” over ULI Parijs nog vers in mijn geheugen, reisde ik naar Cannes voor de MIPIM, de grootste internationale vastgoedbeurs van Europa. De internationale pers richtte haar aandacht vol op de Nederlandse verkiezingen van 15 maart als mogelijke voorbode van de aanstaande Franse en Duitse verkiezingen en een belangrijke aftermath na Brexit en Trump. Kranten, social media en TV, alles staat tegenwoordig vol van de geopolitieke spanningen met bijbehorend pessimistische gevoelens.

 • Op weg naar toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed door strategische portefeuillesturing

  Gemeenten in Nederland hebben bij elkaar naar schatting zo’n 30 tot 40 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed in bezit. Op deze gemeentelijke vastgoedportefeuilles komen grote uitdagingen af, zoals het versneld verduurzamen van de gemeentelijke portefeuille, verkoop van grote delen van de portefeuille en de impact van de technologische ontwikkelingen. De meeste gemeentelijke vastgoedafdelingen hebben ondertussen hun ‘basis op orde’ en willen de volgende ontwikkelstap maken. Uitkomst moet zijn dat de organisatie wendbaar in kan spelen op genoemde ontwikkelingen. Investeringsbeslissingen in vastgoed gaan ondertussen gemoeid met veel geld en kennen een lange tijdshorizon. Zie hier het belang van strategische sturing van de vastgoedportefeuille.

 • Uncertain uncertainties. Een ding is wel zeker, de komende jaren vertoont beleggen in vastgoed kenmerken van een “bumpy ride”.

  Uncertain uncertainties

  Reageer

  Terugreizend vanuit Parijs, na mijn bezoek aan de ULI conferentie, kan ik niet anders dan concluderen dat het 2 zeer interessante dagen waren. Zoals altijd zou ik bijna willen zeggen, alleen dit keer was het toch net even anders. De sfeer was ronduit pessimistisch, meer kan ik er niet van maken. De aanwezigheid van de zware beveiliging rondom het conferentiecentrum kwam de sfeer ook niet bepaald ten goede. En het ging dit keer vooral over de wereldwijde geopolitieke verhoudingen en demografie en in veel mindere mate over onze vastgoedsector. Opvallend? Misschien niet, als je met wereldwijd opererende geldstromen spreekt. Een ding is wel zeker,  de komende jaren vertoont beleggen in vastgoed kenmerken van een “bumpy ride”.

 • In Rotterdam is the sky the limit!

  Reageer

  Er staan veel nieuwe torens op de bouwagenda van Rotterdam. Steeds meer mensen willen in Rotterdam wonen en om aan in die behoefte te voorzien moeten ze de hoogte in.

 • Strategie en innovatie als ‘journey’. De exponentiële groei van technologieën en onze perceptie van onze ecologische omgeving veranderen ons gedrag en hebben daarmee impact op verschillende functies van gebouwen, ruimte en steden.

  Strategie en innovatie als ‘journey’

  Reageer

  ‘Het’ hangt in de lucht. Het gevoel dat de komende 10 jaar bepalend gaan zijn voor de rest van deze eeuw. Net als in de industriële revolutie aan het begin van onze vorige eeuw. Dit bewustzijn dringt door bij architecten, ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties en steden. De exponentiële groei van technologieën en onze perceptie van onze ecologische omgeving veranderen ons gedrag en hebben daarmee impact op verschillende functies van gebouwen, ruimte en steden.

 • Versnellen van de woningbouwproductie. Hoe komt het grondbedrijf weer op de politieke agenda?

  Congres Woningbouwproductie versnellen

  Reageer

  In samenwerking met Fakton organiseert Vastgoedjournaal op 1 februari 2017 een congres over het versnellen van de woningbouwproductie. Op dit congres komen beslissers uit de sector samen om u bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen. Ook is er een uitgebreide mogelijkheid om te netwerken. Wij bevelen dit congres van harte bij u aan.

 • Het versnellen van woninginvesteringen in de Nederlandse steden

  Reageer

  In 10 stappen naar een sterke woonstad.

  De Nederlandse woningmarkt kent een groot aantal uitdagingen waaronder een groot  tekort in steden aan huurwoningen in het middensegment. Er is voldoende geld beschikbaar om in stedelijk wonen te investeren, maar het private kapitaal bereikt de pro­jecten lang niet altijd vanzelf. Vaak is dit te wijten aan een gebrek aan organisatiekracht.

 • Tenderen in dialoog voor dummies. Breda van start met een van de grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen van Zuid Nederland

  Tenderen in dialoog voor dummies

  Reageer

  Op 15 juli 2015 startte de gemeente Breda de markttender voor de ontwikkellocatie Coulissen West in de Bredase Spoorzone.

 • Lelystad heeft iets te bieden in de Metropoolregio Amsterdam! De druk op de Amsterdamse woningmarkt werkt als een olievlek

  Lelystad heeft iets te bieden in de Metropoolregio Amsterdam!

  Reageer

  Investeren in woonmarketing, investeren in de economie en het Stadshart èn de kracht van de buitenwijken van Lelystad benutten: het bureau Fakton heeft in samenwerking met SpringCo onderzoek gedaan naar de kansen op de woningmarkt van Lelystad. En dat levert verrassende inzichten op. Onderzoeker Iris van Donselaar vertelt.

 • Investeren in de stad door verkoop gemeentelijk vastgoed

  Reageer

  In onze steden is iets raars aan de hand. Omdat er veel vraag is naar vastgoed zou je verwachten dat elke beschikbare m2 tot de laatste centimeter gevuld is. Toch is dat niet het geval. Wouter van Wildenberg en Xander Duijnisveld pleiten voor een actieve rol van gemeenten en een andere verkoopstrategie; meer van buiten naar binnen.

 • Historische grond in Rotterdam krijgt unieke woontoren met eigentijdse voorzieningen.

  Historische grond in Rotterdam krijgt unieke woontoren met eigentijdse voorzieningen

  Reageer

  Stebru Vastgoed Rotterdam, Greystar en de Gemeente Rotterdam ondertekenen vandaag tijdens de EXPO real in München, het grondcontract dat hoort bij de ontwikkeling en bouw van een nieuwe woontoren in het centrum van Rotterdam. Met het tekenen van het contract zetten de partners een volgende stap in de ontwikkeling van een uniek ontwerp. Stebru Vastgoed Rotterdam, een ontwikkelcombinatie van Stebru en BOAG, verwacht eind 2016 te kunnen starten met de bouw.

 • Drie misvattingen over het grondbedrijf (en hoe het wél zit).

  Drie misvattingen over het grondbedrijf (en hoe het wél zit)

  Reageer

  Alle goede bedoelingen ten spijt; de grondboeren van de gemeente bepalen uiteindelijk waar gebouwd wordt: in de wei. Maar klopt dat beeld wel? En hoeveel tijd krijgen gemeenten van de toezichthouder om gronden af te boeken? We vroegen het Fakton-directeuren Aeisso Boelman en Peter van Bosse.

 • Up to a liveable Future. Slimme steden kunnen alleen bestaan bij de gratie van slimme mensen. Slimme mensen die met elkaar slimme businesscases en investeringsproposities uitdokteren

  Up to a liveable Future

  Reageer

  De drukte op de Provada liet weinig aan de verbeelding over. Hoge bezoekersaantallen en iedere vastgoedman en -vrouw is positief geprikkeld geraakt door de aangetrokken markt. In concreto: voor veel projecten en portefeuilles klotst het geld weer tegen de spreekwoordelijke plinten. Voldoende eten in de ruif voor iedereen. En drank in het glas. Carpe diem, zo leek het.

 • Nieuw leven voor de Pier van Scheveningen

  Reageer

  Winnaar FRESH Consultancy Week in PropertyNL.

  Vijf teams van Fresh schetsen in de Consultancy-week een nieuw leven voor de Pier van Scheveningen. Het winnende voorstel is een grootschalige aanpak.

 • Nieuw project draagt bij aan het (economisch) vestigingsklimaat van Delft

  Reageer

  Partijen tekenen voor realisatie uniek woon- en werkgebouw in Nieuw Delft.

  Nieuw Delft pakt door met de ontwikkeling van een nieuw middelpunt voor wonen en ondernemen in Delft. Daarvoor ondertekenden op 17 mei jl. gemeente Delft, OBS en TBI-onderneming ERA Contour de grondovereenkomst voor het project Veld 5 - onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft in de spoorzone. Tevens tekenden ERA Contour en Amvest Investment Management de turnkey-koopovereenkomst. Het totale project wordt opgenomen in de beleggingsportefeuille van het Amvest Residential Core Fund. Fakton Capital heeft namens ERA Contour de plaatsing bij Amvest verzorgd. Nieuw Delft is straks een bijzonder project met een uniek woon-werkconcept rijker. Een plek waar (internationale) kenniswerkers onder één dak de ruimte krijgen om succesvol te ontmoeten, te werken, te wonen en te ondernemen.

 • Fakton ontwikkelt samen met Den Haag het 'Haags Warmte Initiatief'

  Reageer

  De gemeente Den Haag onderzoekt hoe zij haar ambitie van klimaatneutrale stad in 2040 kan realiseren. Fakton Consultancy hielp de gemeente Den Haag met het structureren van een aantrekkelijk aanbod voor bewoners om aan te sluiten op duurzame warmte. Daarnaast werd de business case van isoleren en PV cellen voor de corporaties en haar huurders inzichtelijk gemaakt.

 • Bijeenkomst 12 april 2016.
Als vervolg op de publicatie ‘ Wat kost dat? Menukaart voor de kostprijsdekkende huur van gemeentelijk vastgoed’ organiseert Fakton in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal, platform voor maatschappelijk vastgoed, een kennisdeling- en doorontwikkelbijeenkomst.

  Huurprijsmethodiek en subsidiestromen

  Reageer

  Bijeenkomst 12 april 2016.

  Als vervolg op de publicatie ‘Wat kost dat? Menukaart voor de kostprijsdekkende huur van gemeentelijk vastgoed’ organiseert Fakton in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal, platform voor maatschappelijk vastgoed, een kennisdeling- en doorontwikkelbijeenkomst.

 • Grondbedrijf, BBV en VpB: analyseer kort en samenhangend

  Nieuwe wet- en regelgeving bij de uitvoering van gemeentelijk grondbeleid

  Reageer

  Bij structurele winst moet vennootschapsbelasting worden betaald.

  De Nederlandse gemeenten zijn per begin van dit jaar geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving bij de uitvoering van hun grondbeleid. Gemeentelijke grondbedrijven moeten eenduidiger en transparanter via de nieuwe verslaggevingsregels aantonen hoe ze er voor staan. Mocht blijken dat er met het grondbedrijf structureel winsten worden behaald dan krijgen gemeenten te maken met de vennootschapsbelastingplicht, ze moeten belasting betalen over hun winsten. De veranderingen zijn fundamenteel van aard, complex en vragen om nieuwe expertise en ‘anders-denken’ van gemeentelijke grondbedrijven. Onze kernboodschap is hierbij: houd het simpel. Op basis van vijf simpele stappen is de nieuwe regelgeving prima te incorporeren.

 • Fakton Consultancy ondersteunt publicatie Bouwstenen voor Sociaal: ‘Wat kost dat; Menukaart voor de kostprijsdekkende huur’.

  Wat kost dat? Menukaart voor de kostprijsdekkende huur

  Reageer

  Fakton Consultancy ondersteunt publicatie Bouwstenen voor Sociaal.

  Vanuit de missie ‘solving complex real estate challenges’, buigt Fakton zich ook over de uitdagingen rond het gemeentelijk vastgoed. Fakton Consultancy adviseert klanten onder meer over strategische portefeuillesturing, (grootschalige) dispositie-opgaven, de match tussen vastgoedvraag en –aanbod, de governance van het vastgoedbedrijf en het zeer actuele thema van de huurprijsmethodiek. Kennisdeling is daarbij één van de grootste drijfveren.

 • Verkoop in dialoog

  Reageer

  Waarde toevoegen aan ontwikkelprojecten.

  Het zijn roerige tijden, dat kan niemand ontkennen. De wereld om ons heen verandert fundamenteel en op alle schaalniveaus. Technologische ontwikkelingen zijn een belangrijke aanjager van deze veranderingen; denk aan innovaties op het gebied van onder meer duurzame energie, 3D-printing, robotisering, zelfrijdende auto’s etc. Volgens Jan Rotmans leven we niet in een ‘tijdperk van verandering’ maar in een ‘verandering van tijdperken’. De potentiële impact hiervan op mensen en organisaties is groot. Dat geldt zeker ook voor de - vrij conservatieve - vastgoedsector. We weten zeker dat inmiddels ook in ons werkveld een aantal fundamentele veranderingen in gang is gezet en een aantal andere nog gaat komen. Toch weet niemand precies hoe de toekomst eruit zal zien.

Contactgegevens

Beurs WTC 21st floor

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

The Netherlands

T   +31 10 300 6000

E   info@fakton.com

www.fakton.com

 

Postadres

PO Box 30188, 3001 DD Rotterdam

The Netherlands

Meest gelezen

Strategisch Portefeuillesturing Gemeentelijk Vastgoed

Bloggers

Ons verhaal in beeld

Afbeelding

Whitepapers van Fakton