of 59232 LinkedIn

Capra Advocaten

Capra werkt in het publieke domein

Capra Advocaten is al sinds 1928 hét kantoor als het gaat om arbeidsverhoudingen in het publieke domein, in het bijzonder voor de sectoren Overheid, Onderwijs & Cultuur en Zorg. Dit vereist naast kennis van alle relevante regels, kennis van en met name gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke belangen; bij uitstek het werkterrein van Capra.

Bij Capra werken verdeeld over onze vestigingen in ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, Zwolle en Maastricht meer dan 30 advocaten.

 

De werkterreinen van Capra:

Ambtenarenrecht - arbeidsrecht - bestuurlijke samenwerking - grensarbeid – integriteit – medezeggenschap - rechtspositie bestuurders – reorganisatie - sociale zekerheid - Wob.

 

De diensten van Capra:

Advies en bijstand – advisering over beleid – advisering over bestuurlijke samenwerking – all-in-oplossingen: pensioen en fiscaliteit- detachering jurist – feitenonderzoek – mediation – ondersteuning bezwarencommissie – procesvoering – second opinion – training en opleiding.


 • Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

  Reageer
  Mark van de Laar , Rianne Dreuning   Op 2 juni 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) aangenomen. In dit artikel behandelen we vier vragen over deze wet: …
 • Doe mee aan de Capra scriptieprijs

  Reageer
  De Stichting Jo Maes/Capra prijs Ter bevordering van het enthousiasme en de belangstelling voor het ambtenarenrecht, arbeidsrecht en algemeen bestuursrecht heeft Capra Advocaten ter …
 • Ontslag op verzoek en het recht op een WW-uitkering

  Reageer
  Mr. G.H. (Gerdin) Boelens   Veel overheidswerkgevers gaan ervan uit dat een op verzoek verleend ontslag geen recht geeft op een WW-uitkering. In veel gevallen is die gedachte juist, maar in …
 • Laatste stand van zaken Wet werk en zekerheid

  Reageer
  Mr. G.G.E.A. (Jacobien) Frederix-Gianotten   Met ingang van 1 juli aanstaande wijzigt het civiele arbeidsrecht als gevolg van de Wet werk en zekerheid (WWZ) fundamenteel. Nu deze datum met …
 • Principieel is ook een optie, sprak de opportunist

  2 reacties
  Mr. G.H. (Gerdin) Boelens   De nadere memorie van antwoord van het Wetsvoorstel normalisering beschouwd Terwijl mevrouw mr. F. Koser Kaya in de gemeente Wassenaar inmiddels als wethouder …
 • Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

  Reageer
  Mr. E.A.M. (Esther) van Gaal   De beroepsbevolking vergrijst. In de toekomst zal daardoor een tekort aan arbeidskrachten ontstaan. Om dit probleem op te vangen en de kosten voor de AOW …
 • Kan het nog flexibeler

  Reageer
  Mr. E.K. Christiaansen   Ik vraag uw aandacht voor de Wet aanpassing arbeidsduur teneinde flexibel werken te bevorderen, kortweg Wet flexibel werken, naar een initiatiefvoorstel van de Tweede …
 • Wachtgeldgegevens en de Wob

  Reageer
  Mr. V.L.S. (Vincent) van Cruijningen   In 2011 schreef ik een stukje over de openbaarheid van vertrouwelijke gegevens uit een personeelsdossier , zoals informatie over een afkoopsom of een …

AGENDA

5 oktober 2017

Cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers

10 oktober 2017

 

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

12 oktober,

2 en 9 november 2017

Leergang verdieping ambtenarenrecht

19 oktober 2017

Kennisbijeenkomst over privacy

9 november 2017

Masterclass disfunctioneren in het ambtenarenrecht

16 november 2017

Masterclass Vertrekregelingen  

21 november 2017

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA                               

 

Contactgegevens

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch  

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch     
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.nl


Vestiging Maastricht               
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Meest gelezen

Cursusaanbod Capra Academie

Capra biedt diverse cursussen in company aan. Meer informatie leest u op onze website.

Afbeelding

GR-scan

Afbeelding

 

Capra toetst uw gemeenschappelijke regeling op noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr.

Lees er hier meer over. 

Capra werkt in het publieke domein

 

 

App store

Capra Concreet